Karpaty Moryńskie

Wzgórza Moryńskie obejmują urozmaicony krajobraz polodowcowy. Obszar ten został ostatecznie uformowany podczas ostatniego zlodowacenia, czyli kilkanaście tysięcy lat temu. Przeważają tu siedliska półnaturalne takie jak łąki, pastwiska, murawy, zarośla krzewiaste, śródpolne jeziorka i mokradła. Z uwagi na dużą różnorodność siedlisk, teren ten zamieszkiwany jest przez ciekawe gatunki płazów, takich jak traszka grzebieniasta czy kumak nizinny. Spotkać tu można również ciekawe gatunki ptaków, wśród których wymienić można zimorodki zwyczajne, dzięcioły czarne, żurawie zwyczajne, gąsiorki. Amatorom wędrówek pieszych oraz rowerowych szczególnie przypadną do gustu piękne lasy i tereny o urozmaiconym krajobrazie morenowym.